امروز پنج شنبه, 14 مهر 1401 - Fri 10 07 2022

منو

مکاتبه با شهرداری شهرستان در خصوص عدم تعلق عوارض

  • دسته: اخبار
  • بازدید: 3451

شهردار محترم شهرستان بجنورد

با سلام و عرض ادب و تحیت

ضمن تقدیر و تشکر ازخدمات خالصانه وزحمات

بی شائبه کلیه عزیزان و پرسنل زحمت کش شهرداری که تلاش وافری در راستای حفظ محیط زیست و تامین سلامت مردم بر عهده دارند،با توجه به مکاتباتی که اخیراً ازسوی شهرداری مناطق بابرخی همکاران مطب دار، درخصوص لزوم پرداخت عوارض شهرداری ازسوی صاحبان حرف پزشکی صورت گرفته است  بنظرمی رسد در این خصوص مستندات قانونی سازمان نظام پزشکی مبنی برعدم تعلق عوارض شهرداریها که درطی سالهای گذشته مکرراً طی نامه های 4909 مورخه 16/7/85 – 8313 مورخه 11/10/ 87 به شهرداری محترم اعلام شده است مورد توجه قرار نگرفته است. لذا مجدداً توجه آن بزرگوار را به آرای صادره از دیوان عدالت اداری و هیئت تجدید نظر آن که لازم الاجرا می باشد (82/12/803 مورخه 11/2/85 – 6ت/80/283 مورخه 21/3/81 – 80/366 مورخه 17/7/84 - تصاویر به پیوست می باشد) و تاکید معاون محترم پارلمانی و امورحقوقی سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران طی نامه11519/30 مورخه 29/2/88 ( تصویر به پیوست میباشد) جلب می نمایم. باتوجه به قوت حقوقی مستندات مذکور  مطالبه عوارض کسب و پیشه توسط شهرداریها از پزشکان و صاحبان حرف وابسته به پزشکی فاقد مجوز قانونی است. لذا انتظار دارد موضوع عدم تعلق عوارض شهرداری به مطبها و حرف وابسته مانند سایر شهرستانهای ایران مختومه اعلام گردد. بدون تردید آحاد جامعه پزشکی همواره در پیشبرد مقاصد توسعه وعمران و تامین سلامت مردم یار و یاور شما خواهند بود.

 

دكتر محمدحسین انصاری مود
رئيس شورای هماهنگی نظام پزشكي خراسان شمالی