امروز چهارشنبه, 19 بهمن 1401 - Wed 02 08 2023

منو

پیام ریاست هیئت مدیره ششمین دوره نظام پزشکی بجنورد

  • دسته: اخبار
  • بازدید: 947

پیام ریاست هیئت مدیره ششمین دوره نظام پزشکی بجنورد در خصوص 7 دوره انتخابات نظام پزشکی شهرستان بجنورد

 

سلام ودرود بسيار بر همه عزيزان جامعه پيشرو پزشكي كه حتي درتنگناهاي سهوي  هم در دفاع از حقوق خويش همواره پوياست  انتخابات ديروز مويد حساس بودن نگرش همه به كم وكيف ماجرا بود فارغ از همه كاستي ها  وعدم انتشار نتايج رسمي بر اساس شمارش صورت گرفته رشد چشمگير شركت كنندگان حضوري نشان از پويايي اين جامعه سترگ دارد من به نوبه خود از همه شما بزرگواران به ويژه انان كه با كانديد شدن احساس مسووليت  نموده وخود را در معرض قضاوت هاي گوناگون قرار دادند وان همكاران گرانسنگي كه در دو ماه اخيردرجلسات متعدد هيات نظارت وهيات اجرايي صميمانه تلاش نمودندتاانتخابات برگزار گردد  قدرداني وسپاسگزاري مي نمايم وكاستي عدم موفقيت دربرگزاري الكترونيكي هم جاي تامل بسيار دارد كه اياچگونه بايد اين رخداد نا خوش ايند را تفسير كرد وتصميم مراجع قانوني چه خواهد بود؟پرسشي است كه در چند روز اينده پاسخگويي رسمي وقانوني خواهد داشت

از سوي دوستان همكار هيات مديره وبه عنوان پيشكسوت اين حضور پر رنگ وبا نشاط را به همه شما تبريك مي گويم وبه منتخبين  گرانقدرهم كه بدون ترديد با نگرش نوين در جستجوي احياء زواياي پنهان دستيابي به افق هاي روشنتر فرا روي جامعه پزشكي امروز ايران اسلامي ميباشند حضورشان را تبريك ميگويم واز ياران صميمي هيات مديره كه در طي دوره اخير رنج ومرارت بسيار در پيشبرد اهداف سازمان متحمل شدند بايد قدرداني ويژه در فرصت مقتضي داشت

بدون ترديد انسجام جامعه پزشكي مرهون همين نگرش مسوولانه شما عزيزان خواهد بود

سخن دراين باب گسترده تر از انست كه دراين مختصر نمي گنجد به اميد روزهاي پر باربراي اينده نظام پزشكي  ارادتمند شما

دكتر محمد حسين انصاري مود