Logo

توقف ماده 169 قانون مالیاتی در خصوص جامعه پزشکی

پیرو اعتراض برخی از اعضاء جامعه پزشکی نسبت به مصوبه سازمان امور مالیاتی کشور در رابطه به ملزم نمودن اعضاء سازمان به ثبت فهرست معاملات فصلی (ماده 169 مکرر) همانند سایر مشاغل و اعتراض سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران نسبت به این مصوبه به دلیل در نظر نگرفتن شأن و جایگاه جامعه خدوم پزشکی و عدم تطبیق خدمات پزشکی با معاملات سایر مشاغل ذکر شده در این قانون، دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی تا تعیین تکلیف قطعی از طرف دیوان عدالت اداری صادر گردید.از کلیه همکاران در سراسر کشور انتظار می‌رود با در نظر گرفتن شئون و جایگاه رفیع جامعه پزشکی نسبت به ارائه اظهارنامه مالیاتی خود بر اساس صداقت و صحت طبق روال سال‌های قبل به صورت سالیانه اقدام بفرمایند.

 

 

 

 

1390 1394 © تمام حقوق این سایت متعلق به گروه جوان پرداز می باشد .